สุขภาพเบื้องหลังรอยยิ้มของคุณ
คือเป้าหมายอันสูงสุด
ของเรา

การสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้มแข็ง ในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยการเป็นผู้นำในการพัฒนาความรู้องค์รวม ในเชิงสหสาขาของวิชาชีพทันตกรรม

วีแคร์เดนทัล คลินิก: ทันตกรรมเพื่อครอบครัวที่คุณไว้วางใจ

Union

Service & Sterile Fee

Union (3)

Consultation and Radiographic Exam

human-teeth-svgrepo-com 1

Scaling / Periodontal Treatment

Frame 11863

Oral & Maxillofacial Surgery

เราร่วมกันดูแลคุณอย่างใส่ใจ

เราให้การดูแลทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์กว่า 20 ท่าน เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวคุณ ด้วยความรักและความทุ่มเท ภายใต้วิสัยทัศน์ของ WeCare  “เพื่อสร้างสุขภาพเบื้องหลังรอยยิ้ม แก่คุณและคนที่คุณรัก”

Our team

Professional Team