|
Home About us Professional Team Price List Contact us Promotion
 
ค่ารักษา

คลินิกทันตกรรม วีแคร์ ราคาค่ารักษา (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559)


ตรวจปรึกษา และเอกซเรย์ทางทันตกรรม
Thai Baht

     ตรวจปรึกษา และวางแผนการรักษา

300-500

     เอกซเรย์ฟิล์มเล็กชนิด Digital : Periapical /Bite-wings

200

     เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ชนิด Digital : Orthopan /Cephalometric /Postero-anterior view

1000

Dental CT

     Dental CT : 1-3 ซี่ (งานรากเทียม) หรือ 1 quardrant (เพื่อดูพยาธิสภาพ)

3,000-4,000

     Dental CT : ขากรรไกรบน หรือขากรรไกรล่าง (1 Jaw)

5,000

     Dental CT : ขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง (2 Jaws)

7,000

คลินิกรักษากลิ่นปาก & เวชศาสตร์ช่องปาก

     ปัญหากลิ่นปาก: ตรวจหาสาเหตุ ให้ความรู้เพื่อป้องกัน & แนะนำการรักษา

3,000-4,000

     ตรวจรักษารอยโรคในช่องปาก

500-900

     ตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิ /Immunofluorescent

2,000-3,000

คลินิกความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร

     การตรวจประเมินโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุ

700-1,200

     การบริหาร /ฝึกการเคลื่อนไหว ข้อต่อขากรรไกร

700

     เครื่องมือเฝือกสบฟัน /รักษาการนอนกัดฟัน

6,600

     ฟันยางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างเล่นกีฬา 1 ชิ้น

2,200

     เครื่องมือรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอน /เครื่องมือลดการกรน

18,000 - 22,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

     ขัดฟันและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ 

800-900

     เคลือบร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุที่ด้านบดเคี้ยว

400-600

     อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุอมัลกัม (สีเงิน) 1-3 ด้าน

1,100-1,800

     อุดฟันน้ำนม ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1-3 ด้าน

1,250-2,100

     ครอบฟันน้ำนมด้วยโลหะไร้สนิม (สีเงิน)

2,300-2,500

     ครอบฟันหน้าน้ำนมด้วย Pre-veneered Crown

3,500

     ครอบฟันหน้าน้ำนมด้วย Zirconia Crown (ครอบฟันสีเหมือนฟันทั้งซี่)

4,500

     ถอนฟันน้ำนม

770-1,100

     รักษารากฟันน้ำนม 1-3 คลองราก

1,400-3,200

     รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ ด้วยการใส่เฝือกฟันต่อซี่

880

ทันตกรรมจัดฟัน

     ประเมินการรักษา พิมพ์แบบฟันและ ถ่ายภาพก่อนเริ่มการจัดฟัน (ไม่รวม Digital x-ray)
1,400

จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใสระบบ Invisalign® (Full & Teen)

     จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใสระบบ Invisalign® (Full & Teen) (แบ่งชำระเป็น 3 งวด)

57,000

จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใสระบบ Invisalign® (Lite)

     จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบใสระบบ Invisalign® (Lite) (แบ่งชำระเป็น 3 งวด)

38,000

จัดฟันด้วยระบบดามอน Clear

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Clear (ชำระครั้งที่ 1) (ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด)

36,100

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Clear (ผ่อนชำระต่อครั้ง X 10 ครั้ง)

4,180

จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 1

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 1 (ชำระครั้งที่ 1) (ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด)

28,500

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Q (ผ่อนชำระต่อครั้ง X 10 ครั้ง)

4,180

จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 2

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 2 (ชำระครั้งที่ 1) (ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด)

33,250

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 2 (ผ่อนชำระต่อครั้ง X 10 ครั้ง)

4,180

จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 3

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 3 (ชำระครั้งที่ 1) (ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด)

43,700

     จัดฟันด้วยระบบดามอน Q ระดับ 3 (ผ่อนชำระต่อครั้ง X 10 ครั้ง)

4,180

จัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสจากญี่ปุ่น ต่อชิ้น (กรณีฟันเกเล็กน้อย)

9,200

จัดฟันด้านใน (Lingual Orthodontic System)

160,000

ทันตกรรมรากเทียม

      รากเทียมไทเทเนียมระบบ STRAUMANN รวมครอบฟันปลอม ต่อซี่

     รากเทียมไทเทเนียมระบบ ASTRA TECH รวมครอบฟันปลอม ต่อซี่

     ฟันปลอมระหว่างรากเทียม ต่อซี่

17,000-20,000

ทันตกรรมหัตถการและเพื่อความงาม

     อุดฟันแท้ ด้วยวัสดุอมัลกัม (สีเงิน) 1-3 ด้าน

1,100-2,000

     อุดฟันแท้ ด้วยวัสดุอมัลกัม (สีเงิน) 4 ด้านขึ้นไป

2,450-3,100

     อุดฟันแท้ ด้วยด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1-3 ด้าน

1,400-3,100
     อุดฟันแท้ ด้วยด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ด้านขึ้นไป
3,800-4,200

     อุดฟันแท้ ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้า ต่อซี่

3,100
บูรณะเคลือบฟันหน้าด้วยเรซิน/พอร์สเลน

     บูรณะเคลือบฟันหน้าด้วยเรซิน

4,000-6,600

     บูรณะเคลือบฟันหน้าด้วยพอร์สเลน

11,000-14,000
บูรณะฟันหลังด้วยเรซิน/พอร์สเลน

     บูรณะฟันหลังด้วยเรซิน

6,600-7,800

     บูรณะฟันหลังด้วยพอร์สเลน

14,000-15,000
บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง (ผสมทอง) Inlay, Onlay ( Palladium /Semi-precious /Precious )

     บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง 1-2 ด้าน ( Palladium )

6,600-8,500

     บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง ≥ 3 ด้าน ( Palladium )

10,000-11,000

     บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง 1-2 ด้าน ( ผสมทอง: Semiprecious )

7,500-11,000

     บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง ≥ 3 ด้าน ( ผสมทอง : Semiprecious )

13,000-16,500

     บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง 1-2 ด้าน ( ผสมทอง : Precious )

9,000-13,500

     บูรณะฟันหลังด้วยโลหะเหวี่ยง ≥ 3 ด้าน ( ผสมทอง : Precious )

15,500-19,000
การฟอกสีฟันเพื่อความงาม

     การขจัดคราบที่ผิวเคลือบฟันด้วย Air-flow

900-1,400

     การฟอกสีฟันที่บ้าน รวมถาดและชุดน้ำยา

7,500

     การฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom

     การฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom รวมถาดและชุดน้ำยากลับบ้าน  13,500

ทันตกรรมรักษารากฟัน

     ทันตกรรมรักษารากฟัน & ศัลยกรรมปลายรากฟันโดยกล้อง Microscope

1,500

     รักษารากฟันแท้ ซี่หน้า /กรามน้อย (ไม่รวมค่ากล้อง Microscope)

8,800-10,000

     รักษารากฟันแท้ ซี่กรามใหญ่ 1-4 คลองราก (ไม่รวมค่ากล้อง Microscope)

12,000-13,000

     กรณีรื้อรากฟันเก่า ก่อนทำการรักษารากฟัน คิดเพิ่มซี่ละ

1,650-2,200

     รักษาฟันแท้ให้สร้างปลายรากสมบูรณ์ ซี่หน้า /กรามน้อย /กรามใหญ่ (ไม่รวมค่ากล้อง Microscope)

9,600-12,000

     ผ่าตัดศัลยกรรมปลายรากฟันแท้ ซี่หน้า /กรามน้อย /กรามใหญ่ (ไม่รวมค่ากล้อง Microscope)

10,000-14,000

ปริทันตวิทยา

     ขูดหินปูนทั้งปากเพื่อป้องกัน /รักษาโรคเหงือก (ไม่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ)

1,200-1,800

     การเกลารากฟัน เพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ระยะต้นถึงปานกลาง ต่อ quadrant

1,100-1,400

     การเกลารากฟัน เพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ระยะรุนแรง ต่อ quadrant

1,400-2,200

     ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อการใส่ฟัน /อุดฟัน

6,500-8,000

     ผ่าตัดเหงือกและแต่งกระดูกเบ้าฟัน ต่อ quadrant

7,000-8,000

     ผ่าตัดเสริมกระดูก (ไม่รวมค่าวัสดุเสริมกระดูก)

8,000-12,000

     ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความงาม

10,000-14,000

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
 
ฟันปลอมชนิดติดแน่น (ครอบฟัน /สะพานฟัน)

     ครอบฟัน : วัสดุ Palladium

10,000-11,000

     ครอบฟัน : วัสดุ Semi-precious

15,000-17,000

     ครอบฟัน : วัสดุ Precious

17,000-20,000

     ครอบฟัน All ceramic (สีเหมือนฟันทั้งซี่)

16,000-18,000
ฟันปลอมชนิดถอดได้

     ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฐานโลหะ

13,000-15,000

     ฟันปลอมทั้งปาก ฐานอครีลิก 1 ชิ้น

15,000-18,000

     ฟันปลอมทั้งปาก ฐานโลหะ 1 ชิ้น

15,000-18,000

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

     ถอนฟันแท้ : ธรรมดา

1,200

     ถอนฟันแท้ : ถอนยากเป็นพิเศษ

2,000-2,600

     ผ่าฟันคุด : ขึ้นกับตำแหน่งและลักษณะของการคุด

4,000-7,000

     การปลูกถ่ายฟัน

5,000

     การผ่าควักซีสต์ หรือเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร

4,500-8,000

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

     การใช้ยาลดความกังวล ชนิดแก๊สสูดดม 1/2 - 1 ชม.

1,200-2,400

     การใช้ยาลดความกังวล ชนิดรับประทาน

1,500-2,000

     การใช้ยาลดความกังวล ชนิดเข้าเส้นทางน้ำเกลือ (รวมอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญานชีพ)

6,000-8,000

     ค่าวิชาชีพ วิสัญญีแพทย์

6,000-9,000

บริการและทำให้ปลอดเชื้อ
     ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ ครั้งละ
150-200
     ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อในงานผ่าตัด
250-500

 

For your healthy smile... COPYRIGHTS © RESERVED 2008 WECAREDENTAL.CO.Ltd